Agenda

woensdag 26 september 20:00 - 22:00
Lezing 17e eeuwse emigratie naar het land van melk en honing (Amerika)
zaterdag 6 oktober 10:00 - 16:00
Fokveedag Hoornaar
woensdag 31 oktober 20:00 - 22:00
Lezing over Gorcumse burgemeester Ridder van Rappard
woensdag 28 november 20:00 - 22:00
Lezing Gouden Koets
woensdag 30 januari 20:00 - 22:00
ALV
woensdag 27 februari 20:00 - 22:00
Lezing
woensdag 27 maart 20:00 - 22:00
Lezing

Fotoarchief

Sponsors

sponsorkliks

rabobank

Op woensdag 26 september a.s. verzorgt de heer Martin IJzerman een lezing over de "17e eeuwse emigratie naar het land van melk en honing (Amerika)". De lezing vindt plaats in het Dorpshuis, M.J. Veder van Hobokenstraat 15b, Noordeloos en vangt aan om 20.00 uur. Leden hebben gratis toegang, niet-leden betalen € 2,00.

In 1632 vertrekt Cornelis Teunisz uit Meerkerk over de oceaan naar het verre Nieuw-Amsterdam, het huidige New York. In 1640 gaan Cornelis en Gysbert Bogaerd uit Schoonrewoerd er heen. Niet alleen in de 17e eeuw, maar ook in de eeuwen daarna vertrekken vele Nederlanders naar Amerika. Jan Hospers en zijn gezin uit Hoogblokland in de 19e eeuw bijvoorbeeld. Fam. Hospers vestigt zich, met ongeveer 600 Hollandse immigranten in Pella en omgeving.

Wat bezielt mensen om te vertrekken en alles achter te laten? Waarom naar Amerika? Kwamen ze moedeloos terug? Gingen ze (eerst) alleen, met achterlating van vrouw en kinderen? We reizen in de voetsporen van enkele emigranten en we zullen zien hoeveel invloed we nu nog tegenkomen van die eerste Hollandse emigranten. De eersten gingen rond 1630 en velen zorgden voor nageslacht in Amerika. Als je daar nu kunt aantonen dat je een nazaat bent van die eerste emigranten, dan ben je bijna van adel.


Emigratie 17e eeuw Amerika 20180926 gecomprimeerd

Het thema van Open Monumentendag is "In Europa".
In onze drie dorpen kunt u op zaterdag 8 september a.s. in het kader van Open Monumentnedag o.a. een bezoek brengen aan:
Hoornaar, Dorpsweg 125, "De Kerkbuurt" (oude boerderij):
Deze boerderij in Hoornaar, in de volksmond "De Kerkbuurt" genoemd, stamt hoogwaarschijnlijk uit eind 1500. Deze boerderij in Hoornaar stamt hoogwaarschijnlijk uit eind 1500 en moet als één van de oudste van de gemeente Giessenlanden worden gezien. Het is de fraaist bewaarde boerderij van Hoornaar. De boerderij wordt in de volksmond "De Kerkbuurt" genoemd. Bij de restauratie in 1998 kwamen verrassende details aan het licht. Het vermoeden bestond altijd al dat hier ooit een herberg of uitspanning is geweest en dit werd bevestigd door de vondst van maar liefst 7 plaatsen waar zich ooit een bedstede bevond. Ook kwamen er prachtige wandtegels voor de dag, waaronder heel bijzondere exemplaren met prachtige symbolen. De bewoonster kan er boeiend over vertellen. Zij stelt haar huis voor de 21e keer open voor iedereen. U krijgt gratis koffie/thee met een schijf ontbijtkoek met boter!
Hoornaar, Dorpsweg 10a, Hervormde kerk: 
De kerk is te bezichtigen en het orgel zal worden bespeeld. Er zijn boekjes van de kerk te koop voor € 5,00. Verder CD´s met orgelmuziek. (organisten Jan Bonefaas, Christian Bogerd en Wouter de Haas) voor € 3,00 en DVD´s van de bouw van de Kerkbuurt.
Noordeloos, Kerkstraat 3c, St. Bonifatiuskerk (Hervormde kerk):
De kerk is te bezichtigen.
Molens:
Op Open Monumentendag zullen vrijwel alle molens openstaan voor berzichtiging. Zie:
https://www.simav.nl/nieuws/molens-open-tijdens-open-monumentendag/
Arkel/Giessenburg:
In Arkel is de Koepelkerk en museum Het Kaaspakhuis geopend.
In Giessenburg is museum Het Regthuys, zoals gebruikelijk op zaterdag, geopend van 13.30 tot 17.00 uur.
Open monumentendag met BGL logo

Traditioneel wordt op de eerste zaterdag van augustus de jaarmarkt in Noordeloos georganiseerd. Op de Jaarmarkt te Noordeloos was onze vereniging traditiegetrouw ook aanwezig.  In onze kraam werden onze publicaties verkocht en konden voorwerpen worden geraden. De antwoorden van het voorwerpen raden waren 1. b. krultang, 2. c. schietlood en 3. a. punt (voor vaarstok).

Jaarmarkt Panorama uitsnede2

Maart en april stonden in het teken van Dordrecht.

Op 13 april jl. gingen we met 42 leden op excursie naar Dordrecht. We bezochten het Huis van Gijn (aansluitend lunch), kregen een stadswandeling o.l.v. een gids van Gilde Dordrecht en bezochten Het Hof van Nederland. Hierna was er tijd ter vrije besteding (o.a. nog de mogelijkheid het Dordrechts Museum te bezoeken). Na een gezellig afsluitend diner bij De Beren Dordrecht was het tijd om - voldaan- huiswaarts te keren.

Op woensdag 28 maart a.s. verzorgde mevrouw Jacqueline Hoevenberg een boeiende lezing over "Dordrecht Ondergronds". Jacqueline Hoevenberg is senior adviseur / senior archeoloog Gemeente Dordrecht, vakteam erfgoed.

Het eerste deel van haar lezing ging over archeologie in de binnenstad. De focus lag op twee opgravingen: de grafelijke herberg aan de Voorstraat en de ambachtswijk op het Statenplein. In het tweede deel ging het over archeologie in het buitengebied. Hier lag de focus op de opgraving van de in 1421 verdronken - oorspronkelijk 11e-eeuwse - kerk met kerkhof van het dorp Wolbrandskerke in de Grote Waard.

De archeologisch periode waar in Dordrecht de meeste aandacht naar uit gaat zijn de late middeleeuwen. De stad krijgt in 1220 stadsrechten van de Hollandse graaf. Korte tijd later wordt de stad ook het centrum van de nieuw ontstane Groote of Zuid Hollandsche Waard. Deze waard werd toen de voorraadschuur van Holland genoemd. De stad krijgt in 1299 het stapelrecht toegekend en maakt vervolgens tijdens de 14e eeuw de grootste bloei en groei mee: de gouden eeuw van Dordrecht.

In de nacht van 18 op 19 november 1421 betekent de Sint Elisabethsvloed het einde van de bloeiende Grote Waard: de zee dringt de waard binnen. Al snel wordt deze vloed gevolgd door rivierdijkdoorbraken en krijgt de rivier de Merwede vrij spel in de Groote Waard. De waard staat helemaal onder water en zeker 17 (kerk)dorpen worden voor altijd verlaten en opgegeven. De stad Dordrecht wordt een eenzaam eiland in een groot zoetwatergetijdengebied.

Archeologisch onderzoek is met name gericht op het meer inzicht krijgen in het ontstaan en de ontwikkeling van de stad én het in de Groote Waard verdronken landschap met haar kerkdorpen en ambachten.


Dordrecht

Facebook